kom binnen, neem plaats......

Even voorstellen:

Ik ben Nicole van der Laan en sinds 1996 als pedicure werkzaam. In 1996 heb ik mijn basisdiploma pedicure behaald en daarna de Diabetische en Reuma aantekeningen. Sinds januari 2012 ben ik Medisch Pedicure waardoor ik breed ben opgeleid met oa. kennis van Diabetes, Reuma en overige risicovoeten.  Voor ortheses, nagelreparatie of nagelbeugels bent u ook aan het goede adres. Sinds 9 december 2016 mag ik mezelf ook Medisch Pedicure Sport noemen.

Door het volgen van de ontwikkelingen binnen ons prachtige vak blijf ik op de hoogte en probeer ik de klanten zo optimaal mogelijk helpen.

Nieuws Ketenzorg

Als u door de huisarts of praktijkondersteunende als Diabeet bent gescreend en u komt onder de ketenzorg te vallen, houdt dat in dat alleen de MEDISCH NOODZAKELIJKE handelingen door de basisverzekering wordt vergoed.  Deze kosten dien ik in bij HONK Ketenzorg   

Wilt u een complete behandeling, dan zult u een gedeelte zelf moeten bijbetalen. Voor 2018 is dit € 12,50. Dit is uw eigen bijdrage. Hieronder volgt de link naar HONK Ketenzorg  http://www.honk.nu/patientinformatie/diabetes/preventieve-voetzorg  

Diabetes/Reuma/Risico voet

Mensen die hiermee te maken hebben kunnen tegen extra problemen aanlopen op het gebied van voetverzorging. Het is dan ook mijn taak om hiervoor een zo’n goed mogelijke oplossing te zoeken. Samen met de klant ga ik op zoek naar de beste oplossing om voetproblemen tot een minimum te beperken. Hiervoor kan ik gebruik maken van diverse technieken. O.a. ortheses maken, nagelreparatie, begeleiden van nagelproblemen door nagelbeugels te gebruiken of anti-druk technieken.

Door de samenwerking met overige disciplines (huisarts, praktijkondersteunende, podotherapeut of specialist) krijgen uw voeten zo de optimale aandacht.  Voor diabeten is het van extra belang de voeten goed te verzorgen. Bij een verminderd gevoel wordt de diabeet niet tijdig door pijn gewaarschuwd dat er beschadigingen zijn ontstaan. Deze wondjes kunnen ernstige gevolgen hebben. Immers een wondje aan de voet kan uiteindelijk lijden tot (in het ergste geval) amputatie.

Zorgen voor jezelf is dus een duidelijke boodschap!

In sommige gevallen kunt u de pedicurebehandeling via de basisverzekering vergoed krijgen. Hiervoor dient u door de Praktijkondersteunende van de huisarts verwezen te worden naar de Ketenzorg van Diazon. Vervolgens kunt u een keuze maken uit de aangesloten collega’s. U kunt zelf of via de praktijkondersteunende bij mij een afspraak maken.

Moet u iets mankeren voor u een afspraak mag maken?

Nee, ook als u niets mankeert, kunt u bij mij terecht voor een heerlijke voetbehandeling.                                      

 

Afspraak annuleren

Iedereen wil graag zo spoedig mogelijk een afspraak maken. Fantastisch!  Helaas gebeurd het ook regelmatig dat de gemaakte afspraak niet nagekomen wordt. Daarom is het vriendelijk doch dringend verzoek deze bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te annuleren.

U blij, er worden geen kosten (100% + adm. kosten) voor de gemiste afspraak aan u doorberekend (uitzonderingen daargelaten)

Klant op de wachtlijst erg blij, problemen kunnen verholpen worden.

Ik blij, de vrijgekomen tijd wordt opgevuld.

Afspraken verplaatsen of afzeggen kan telefonisch, per app, sms of mail (voetennvdl@gmail.com). Indien ik niet in staat ben de telefoon op te nemen, kunt u een bericht op de voicemail achterlaten. 

Toestemming Privacy persoonsgegevens

Vanaf mei 2018 zal in alle lidstaten van de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan gelden. Dit houdt in dat iedereen die persoonsgegevens opslaat en/of verwerkt, hiervoor toestemming moet vragen. Dat is dan ook de reden dat u bij mij in de praktijk een formulier krijgt waarop u deze toestemming kan geven.  

Hoe vervelend dit ook is, zonder uw toestemming mag ik de gegevens niet noteren en kunnen hier ook consequenties aanhangen. Immers sommige gegevens kunnen van invloed zijn op de behandeling.

Indien u hier vragen over heeft, beantwoord ik ze graag tijdens de behandeling.