Reuma/Diabetes/Oncologie/Risico klanten

Mensen die hiermee te maken hebben kunnen tegen extra problemen aanlopen op het gebied van voetverzorging. Het is dan ook mijn taak om hiervoor een zo’n goed mogelijke oplossing te zoeken. Samen met de klant ga ik op zoek naar de beste oplossing om voetproblemen tot een minimum te beperken. Hiervoor kan ik gebruik maken van diverse technieken. O.a. ortheses maken, nagelreparatie, begeleiden van nagelproblemen door nagelbeugels te gebruiken of anti-druk technieken.

Door de samenwerking met overige disciplines (huisarts, praktijkondersteunende, podotherapeut of specialist) krijgen uw voeten zo de optimale aandacht.  Voor diabeten is het van extra belang de voeten goed te verzorgen. Bij een verminderd gevoel wordt de diabeet niet tijdig door pijn gewaarschuwd dat er beschadigingen zijn ontstaan. Deze wondjes kunnen ernstige gevolgen hebben. Immers een wondje aan de voet kan uiteindelijk lijden tot (in het ergste geval) amputatie.

Zorgen voor jezelf is dus een duidelijke boodschap!

In sommige gevallen kunt u de pedicurebehandeling via de basisverzekering vergoed krijgen. Hiervoor dient u door de Praktijkondersteunende van de huisarts verwezen te worden naar de Ketenzorg. Vervolgens kunt u een keuze maken uit de aangesloten collega’s. U kunt zelf of via de praktijkondersteunende bij mij een afspraak maken.

Moet u iets mankeren voor u een afspraak mag maken?

Nee, ook als u niets mankeert, kunt u bij mij terecht voor een heerlijke voetbehandeling.