kom binnen, neem plaats......

Even voorstellen:

Ik ben Nicole van der Laan en sinds 1996 als pedicure werkzaam. In 1996 heb ik mijn basisdiploma pedicure behaald en daarna de Diabetische en Reuma aantekeingen. Sinds januari 2012 ben ik Medisch Pedicure waardoor ik breed ben opgeleid met oa. kennis van Diabetes, Reuma, overige risicovoeten en specialistische technieken. Begin oktober heb ik de Schimmeldiagnostiek verlengd.

Ik hou mijn vakkennis op peil door regelmatige cursussen te volgen, vakliteratuur bij te houden en beurzen te bezoeken. Regelmatig worden bij/nascholingen, themadagen, regio avonden van de branche organisatie ProVoet of congressen gevolgd. Verder zit ik met een 13-tal collega's in de interventiegroep Waardse Pedicures. In deze groep wordt regelmatig kennis uitgewisseld of gezamenlijke activiteiten gedaan. 

Al met al wordt er veel gedaan om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen ons prachtige vak.

 

Nieuws Ketenzorg

Als u door de huisarts of praktijkondersteunende als Diabeet bent gescreend en u komt onder de ketenzorg te vallen, houdt dat in dat alleen de MEDISCH NOODZAKELIJKE handelingen door de basisverzekering wordt vergoed. Deze kosten dien ik in bij de ketenzorg Diazon.    

Wilt u een complete behandeling, dan zult u een gedeelte zelf moeten bijbetalen. Voor het komend jaar is dit € 12,00. Dit is uw eigen bijdrage.

 

 

Veranderingen zorgverzekeringen

Indien u Diabetes cliënt bent en NIET (meer) onder de KETENZORG valt, kunt u in de meeste gevallen de factuur van de pedicure indienen bij de zorgverzekering onder de Aanvullende Verzekering.

Wilt u weten of en hoeveel de verzekering vergoed? Klik dan op onderstaande link (lees meer)

Diabetes/Reuma/Risico voet

Mensen die hiermee te maken hebben kunnen tegen extra problemen aanlopen op het gebied van voetverzorging. Het is dan ook mijn taak om hiervoor een zo’n goed mogelijke oplossing te zoeken. Samen met de klant ga ik op zoek naar de beste oplossing om voetproblemen tot een minimum te beperken. Hiervoor kan ik gebruik maken van diverse technieken. O.a. ortheses maken, nagelreparatie, begeleiden van nagelproblemen door nagelbeugels te gebruiken of anti-druk technieken.

Door de samenwerking met overige disciplines (huisarts, praktijkondersteunende, podotherapeut of specialist) krijgen uw voeten zo de optimale aandacht.  Voor diabeten is het van extra belang de voeten goed te verzorgen. Bij een verminderd gevoel wordt de diabeet niet tijdig door pijn gewaarschuwd dat er beschadigingen zijn ontstaan. Deze wondjes kunnen ernstige gevolgen hebben. Immers een wondje aan de voet kan uiteindelijk lijden tot (in het ergste geval) amputatie.

Zorgen voor jezelf is dus een duidelijke boodschap!

In sommige gevallen kunt u de pedicurebehandeling via de basisverzekering vergoed krijgen. Hiervoor dient u door de Praktijkondersteunende van de huisarts verwezen te worden naar de Ketenzorg van Diazon. Vervolgens kunt u een keuze maken uit de aangesloten collega’s. U kunt zelf of via de praktijkondersteunende bij mij een afspraak maken.

Moet u iets mankeren voor u een afspraak mag maken?

Nee, ook als u niets mankeert, kunt u bij mij terecht voor een heerlijke voetbehandeling.                                      

 

Afspraak annuleren

Iedereen wil graag zo spoedig mogelijk een afspraak maken. Fantastisch!  Helaas gebeurd het ook regelmatig dat de gemaakte afspraak niet nagekomen wordt. Daarom is het vriendelijk doch dringend verzoek deze bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te annuleren.

U blij, er worden geen kosten (100% + adm. kosten) voor de gemiste afspraak aan u doorberekend (uitzonderingen daargelaten)

Klant op de wachtlijst erg blij, problemen kunnen verholpen worden.

Ik blij, de vrijgekomen tijd wordt opgevuld.

Afspraken verplaatsen of afzeggen kan telefonisch. Indien ik niet in staat ben de telefoon op te nemen, kunt u een bericht op de voicemail achterlaten. Een email sturen kan ook (voetennvdl@gmail.com)